Šuplík 2in1 s prídavnými nohami Foots

Akcia Doprava zdarma
Značka: Benlemi
€216,43 €229,42 €229,42 €242,41 €242,41 €255,40 €246,74 €259,73 €251,07 €264,06 €264,06 €277,05 €277,05 €290,04 €281,38 €294,36 €251,07 €264,06 €264,06 €277,05 €277,05 €290,04 €281,38 €294,36 €251,07 €264,06 €264,06 €277,05 €277,05 €290,04 €281,38 €294,36 €251,07 €264,06 €264,06 €277,05 €277,05 €290,04 €281,38 €294,36 €251,07 €264,06 €264,06 €277,05 €277,05 €290,04 €281,38 €294,36 €251,07 €264,06 €264,06 €277,05 €277,05 €290,04 €281,38 €294,36 €251,07 €264,06 €264,06 €277,05 €277,05 €290,04 €281,38 €294,36 od €199,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % až –26 %
Šuplík 2in1 s prídavnými nohami Foots
€216,43 €229,42 €229,42 €242,41 €242,41 €255,40 €246,74 €259,73 €251,07 €264,06 €264,06 €277,05 €277,05 €290,04 €281,38 €294,36 €251,07 €264,06 €264,06 €277,05 €277,05 €290,04 €281,38 €294,36 €251,07 €264,06 €264,06 €277,05 €277,05 €290,04 €281,38 €294,36 €251,07 €264,06 €264,06 €277,05 €277,05 €290,04 €281,38 €294,36 €251,07 €264,06 €264,06 €277,05 €277,05 €290,04 €281,38 €294,36 €251,07 €264,06 €264,06 €277,05 €277,05 €290,04 €281,38 €294,36 €251,07 €264,06 €264,06 €277,05 €277,05 €290,04 €281,38 €294,36 od €199,12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % - - - - - - - - - - - - - - - - - - –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % –26 % až –26 % €233,75 €248,90 €246,74 €261,89 €259,73 €274,88 €268,39 €283,54 €199,12 €209,94 €207,77 €220,76 €220,76 €233,75 €233,75 €246,74 €238,08 €251,07 €160,16 €169,77 €169,77 €179,38 €179,38 €189 €182,59 €192,19 €268,39 €283,54 €397,76 €296,53 €294,36 €309,52 €295,76 €318,18 €233,75 €244,58 €242,41 €255,40 €255,40 €268,39 €268,39 €281,38 €272,72 €285,71 €185,79 €195,40 €195,40 €205,01 €205,01 €214,63 €208,22 €217,83 €268,39 €283,54 €281,38 €296,53 €294,36 €309,52 €303,02 €318,18 €233,75 €244,58 €242,41 €255,40 €255,40 €268,39 €268,39 €281,38 €272,72 €285,71 €185,79 €195,40 €195,40 €205,01 €205,01 €214,63 €208,22 €217,83 €268,39 €283,54 €281,38 €296,53 €294,36 €309,52 €303,02 €318,18 €233,75 €244,58 €242,41 €255,40 €255,40 €268,39 €268,39 €281,38 €272,72 €285,71 €185,79 €195,40 €195,40 €205,01 €205,01 €214,63 €208,22 €217,83 €268,39 €283,54 €281,38 €296,53 €294,36 €309,52 €303,02 €318,18 €233,75 €244,58 €242,41 €255,40 €255,40 €268,39 €268,39 €281,38 €272,72 €285,71 €185,79 €195,40 €195,40 €205,01 €205,01 €214,63 €208,22 €217,83 €268,39 €283,54 €281,38 €296,53 €294,36 €309,52 €303,02 €318,18 €233,75 €244,58 €242,41 €255,40 €255,40 €268,39 €268,39 €281,38 €272,72 €285,71 €185,79 €195,40 €195,40 €205,01 €205,01 €214,63 €208,22 €217,83 €268,39 €283,54 €281,38 €296,53 €294,36 €309,52 €303,02 €318,18 €233,75 €233,75 €242,41 €255,40 €255,40 €268,39 €268,39 €281,38 €272,72 €285,71 €185,79 €195,40 €195,40 €205,01 €205,01 €214,63 €208,22 €217,83 €268,39 €283,54 €281,38 €296,53 €294,36 €309,52 €303,02 €318,18 €233,75 €244,58 €242,41 €255,40 €255,40 €268,39 €268,39 €281,38 €272,72 €285,71 €185,79 €195,40 €195,40 €205,01 €205,01 €214,63 €208,22 €217,83 od €160,16 €194,79 bez DPH €207,42 bez DPH €205,62 bez DPH €218,24 bez DPH €216,44 bez DPH €229,07 bez DPH €223,66 bez DPH €236,28 bez DPH €165,93 bez DPH €174,95 bez DPH €173,14 bez DPH €183,97 bez DPH €183,97 bez DPH €194,79 bez DPH €194,79 bez DPH €205,62 bez DPH €198,40 bez DPH €209,23 bez DPH €133,47 bez DPH €141,48 bez DPH €141,48 bez DPH €149,48 bez DPH €149,48 bez DPH €157,50 bez DPH €152,16 bez DPH €160,16 bez DPH €223,66 bez DPH €236,28 bez DPH €331,47 bez DPH €247,11 bez DPH €245,30 bez DPH €257,93 bez DPH €246,47 bez DPH €265,15 bez DPH €194,79 bez DPH €203,82 bez DPH €202,01 bez DPH €212,83 bez DPH €212,83 bez DPH €223,66 bez DPH €223,66 bez DPH €234,48 bez DPH €227,27 bez DPH €238,09 bez DPH €154,83 bez DPH €162,83 bez DPH €162,83 bez DPH €170,84 bez DPH €170,84 bez DPH €178,86 bez DPH €173,52 bez DPH €181,53 bez DPH €223,66 bez DPH €236,28 bez DPH €234,48 bez DPH €247,11 bez DPH €245,30 bez DPH €257,93 bez DPH €252,52 bez DPH €265,15 bez DPH €194,79 bez DPH €203,82 bez DPH €202,01 bez DPH €212,83 bez DPH €212,83 bez DPH €223,66 bez DPH €223,66 bez DPH €234,48 bez DPH €227,27 bez DPH €238,09 bez DPH €154,83 bez DPH €162,83 bez DPH €162,83 bez DPH €170,84 bez DPH €170,84 bez DPH €178,86 bez DPH €173,52 bez DPH €181,53 bez DPH €223,66 bez DPH €236,28 bez DPH €234,48 bez DPH €247,11 bez DPH €245,30 bez DPH €257,93 bez DPH €252,52 bez DPH €265,15 bez DPH €194,79 bez DPH €203,82 bez DPH €202,01 bez DPH €212,83 bez DPH €212,83 bez DPH €223,66 bez DPH €223,66 bez DPH €234,48 bez DPH €227,27 bez DPH €238,09 bez DPH €154,83 bez DPH €162,83 bez DPH €162,83 bez DPH €170,84 bez DPH €170,84 bez DPH €178,86 bez DPH €173,52 bez DPH €181,53 bez DPH €223,66 bez DPH €236,28 bez DPH €234,48 bez DPH €247,11 bez DPH €245,30 bez DPH €257,93 bez DPH €252,52 bez DPH €265,15 bez DPH €194,79 bez DPH €203,82 bez DPH €202,01 bez DPH €212,83 bez DPH €212,83 bez DPH €223,66 bez DPH €223,66 bez DPH €234,48 bez DPH €227,27 bez DPH €238,09 bez DPH €154,83 bez DPH €162,83 bez DPH €162,83 bez DPH €170,84 bez DPH €170,84 bez DPH €178,86 bez DPH €173,52 bez DPH €181,53 bez DPH €223,66 bez DPH €236,28 bez DPH €234,48 bez DPH €247,11 bez DPH €245,30 bez DPH €257,93 bez DPH €252,52 bez DPH €265,15 bez DPH €194,79 bez DPH €203,82 bez DPH €202,01 bez DPH €212,83 bez DPH €212,83 bez DPH €223,66 bez DPH €223,66 bez DPH €234,48 bez DPH €227,27 bez DPH €238,09 bez DPH €154,83 bez DPH €162,83 bez DPH €162,83 bez DPH €170,84 bez DPH €170,84 bez DPH €178,86 bez DPH €173,52 bez DPH €181,53 bez DPH €223,66 bez DPH €236,28 bez DPH €234,48 bez DPH €247,11 bez DPH €245,30 bez DPH €257,93 bez DPH €252,52 bez DPH €265,15 bez DPH €194,79 bez DPH €194,79 bez DPH €202,01 bez DPH €212,83 bez DPH €212,83 bez DPH €223,66 bez DPH €223,66 bez DPH €234,48 bez DPH €227,27 bez DPH €238,09 bez DPH €154,83 bez DPH €162,83 bez DPH €162,83 bez DPH €170,84 bez DPH €170,84 bez DPH €178,86 bez DPH €173,52 bez DPH €181,53 bez DPH €223,66 bez DPH €236,28 bez DPH €234,48 bez DPH €247,11 bez DPH €245,30 bez DPH €257,93 bez DPH €252,52 bez DPH €265,15 bez DPH €194,79 bez DPH €203,82 bez DPH €202,01 bez DPH €212,83 bez DPH €212,83 bez DPH €223,66 bez DPH €223,66 bez DPH €234,48 bez DPH €227,27 bez DPH €238,09 bez DPH €154,83 bez DPH €162,83 bez DPH €162,83 bez DPH €170,84 bez DPH €170,84 bez DPH €178,86 bez DPH €173,52 bez DPH €181,53 bez DPH od €133,47 bez DPH
Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 3 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Doručenie počas 4 týždňov Zvoľte variant
Farba
Rozmer
Šuplík
Zvolená varianta nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Detailné informácie

Podrobný popis


Šuplík 2in1 pre aktívne deti

Má vaše dievčatko malú izbičku a plno voľnočasových záujmov? V pondelok ide na tenis, v utorok ju čaká hra na gitare, v stredu navštevuje kreslenie a v štvrtok uteká pravidelne na gymnastiku? Neviete, kam so všetkými tými vecami na krúžky?

Skúste náš drevený šuplík 2in1 120 cm x 140 cm, pod posteľ 120 cm x 160 cm a my vám ho dovezieme až k vám domov po celej SR na naše náklady. Je štýlový, drevený, pevný a hlavne priestranný. Vlezie doň ako tenisová raketa, tak i gitara, farby a štetce na výtvarnú alebo i cvičebný úbor na gymnastiku, vrátane topánok.

A dokonca je šuplík tak veľký, že ešte zostane dostatok miesta trebárs i na stolné hry.

V ceně je šuplík, rošt, kolieska a prídavné nohy k posteli.

Prečo pridať úložný šuplík 2v1 pod posteľ?

  • Je vhodný pre uloženie vecí aj návštevy, pretože môže slúžiť i ako ďalšia posteľ na spanie.
  • Prídavné nohy Foots aj pevný rošt vám zabalíme ako darček.
  • Vďaka prídavným nohám posteľ zvýšite a ľahko pod ňu zasuniete šuplík.
  • Matrac vám doň ušijeme na mieru.
  • Šuplík je vhodný pre všetky naše postele, stačí zvoliť správnu veľkosť.
  • Ručne vám ho natrieme buď priehľadným lakom alebo jednou zo 6 farieb na vodnej báze.
  • Dĺžka šuplíku je vždy o 20 cm menšia, ako meria vaša posteľ, šírka je zhodná so šírkou postele a výška je 19 cm.
  • Bez problémov unesie 150 kg (nosnosť jedného kolieska je 80 kg).
  • Rozvážame po celej SR zadarmo.

Farba produktu sa môže mierne líšiť v závislosti od nastavenia Vášho monitoru.

Montážny návod pre zostavenie šuplíku 2in1.

Dodatočné parametre

Kategória: Šuplíky
Záruka: 3 roky
Pre posteľ o dĺžke: 160 cm, 180 cm, 190 cm, 200 cm
Pre posteľ o šírke: 120 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm
Model: Šuplík 2in1
Pre model postele: Happy, Funny, Wally, Sidy, Japa, DeLuxe, Modern, Baldee
Materiál: 60 mm hranoly
Výška šuplíku: 22 cm
Nosnosť jedného kolieska: 80 kg
Odporúčaná výška matraca: 17-23 cm
Farby pre lakovanie: Antialergénne, ekologické, 100% nezávadné
Odnímatelné dno: Drevovláknitá doska (HDF)
Rošt: Latkový, ZADARMO
Prídavné nohy Foots: ZADARMO
Doprava: ZADARMO
Designér: Benlemi

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: