Benlemi pomáhá

Všetci sme zodpovední za spoločnosť, v ktorej žijeme 

 

Preto chodíme pravidelne darovať krv,
 

9,5 l
Viac než 9,5 litrov krvi
už sme spoločne darovali

kancl

kluci celek

triedime odpad až do posledného obalu 

365 
Toľko dní v roku triedime
kompletne v celom Benlemi

 

 a balíme výhradne do recyklovateľných materiálov. 

 

0
Vďaka recyklovateľným obalom
nevznikne na svete žiadna ďalšia skládka

 provoz celý

  

Čo vy? Pomáhajte s nami 


Aj malými krokmi môžeme spoločne pomáhať prírode každý deň. Napríklad len tým, že tú krabicu, z ktorej vybalíte svoj nábytok,vyhodíte do správneho kontejneru.